برچسب: DNA

img
یافته های جدید علمی در دنیای فناوری— در دوران فضا های ذخیره سازی اَبری و حساب های کاربری قابل بازیابی، شنیدن کلمه ی «از دست دادن» اطلاعات، عجیب به نظر می رسد. در حقیقت اتحادیه ی اُروپا، با تصویب قانون حق فراموش شدن (که بنا بر آن، کسانی که از اینترنت استفاده می‌کنند می‌توانند بخواهند […]
It is main inner container footer text