برچسب: DirectX 12

img
به چند هسته ی CPU برای اجرای بازی ها در کامپیوتر های شخصی (PC ها) نیاز داریم؟ تجربه نشان می دهد که چهار هسته و اگر از Hyper-Threading (فرا ریسمانی یا به اختصار HTT یا HT که نام فناوری چند ریسمانی یا Multi-Threading همزمان است) استفاده می کنید، دو هسته هم کافی است. در شرایط […]
It is main inner container footer text