برچسب: پرینترهای سه بعدی

img
یک خانواده کوچک فلزی از این فناوری رو به رشد عقیده دارد که می تواند فرآیند تولید و ساخت را یک گام به جلو ببرد. پرینتر فلزی MK1 به وسیله ذوب کردن آلومینیوم در یک شکل گداخته و سپس استفاده از یک میدان آهنربایی برای تبدیل این مواد مذاب روی یک صفحه گردان کار می […]
It is main inner container footer text