برچسب: ماشین‌های خودران

img
پارلمان اروپایی اخیراً توصیه کرده است که روبات‌ها روزی باید به عنوان «اشخاص الکترونیکی» دارای حقوقی برای خود باشند، ولی تا زمانی که ماشین هایی با کلید روشن و خاموش وجود دارند که به صورت خودکار در شرایط اضطراری عمل می کنند این امر امکان پذیر نیست.  کمیته امور حقوقی پارلمان اروپایی از کمیسیون اروپایی […]
It is main inner container footer text