برچسب: كسب‌وكار الكترونيكي

img
قوانين و استانداردهاي اخلاقي اغلب پشت سر نوآوري تكنولوژيك قرار مي‌گيرند. تجارت الكترونيكي در حال گرفتن شكل‌هاي جديد به خود است و شيوه‌هاي جديد كسب‌وكار را ممكن مي‌سازد كه ممكن است ريسك‌هاي بيشماري را به همراه داشته باشند (به‌ويژه براي مصرف‌كنندگان شخصي)؛ البته ممكن است همراه با مزايايي نيز باشد. با در نظر گرفتن مسائل […]
It is main inner container footer text