برچسب: شبکه‌های NGN

img
در این مقاله، ایده‌های اساسی برای حصول امنیت در NGN ارائه می‌شوند و فناوری دفاع حاشیه‌ای کلیدی در مدل امنیتی بیان شده در استانداردهای بین‌المللی NGN معرفی می‌شود. این وظایف امنیتی چند لایه باید در برابر ریسک‌های مختلف امنیتی دفاع کنند و سطح یکسانی از ایمنی و امنیت با سرویس‌های تلفنی متعارف را فراهم کنند. […]
It is main inner container footer text