برچسب: ربات

img
تصور کنید که یک مشاور خصوصی که دستور غذای شما را صادر می‌کند، همیشه در  حال کنترلِ حساب-ها بوده، و وی می‌تواند ۲۴ ساعت در روز – بدون حتی دریافتِ حقوق ماهانۀ خود – خدمات مشتریان را بر عهده گیرد. این دخالتِ یک کارآموز نیست : روبات‌های سخنگو اکنون آمادۀ رساندن کمک‌ها به SMBها برای […]
It is main inner container footer text