برچسب: خانه هوشمند

img
فکر کنید اکنون تابستان است، و دمای حرارتِ بیرون ۴۰ بالای صفر است، و شما در شرف ترک منزل هستید. همچنان که در حال ترک اطاق‌ خواب هستید، چراغ‌ها به آهستگی تاریک شده و نهایتاً خاموش می‌شوند. شما از حال خانه پایین آمده، و قدم بر خارج از آن می‌گذارید و درب منزل را قفل […]
It is main inner container footer text