برچسب: امنیت

img
همواره در وب سایت‌های تجارت الکترونیکی رایج بوده است که تمامی ارتباطات را بر روی HTTPS یا HTTP بر روی SSL/TSL قرار می‌دهند. زمانی که شما دارای یک اتصال رمزگشایی شده هستید و آن را بر روی HTTPS قرار داده‌اید، مطمئن باشید که هرگز یک فرد با مهارت متوسط هک نمی تواند با حمله های […]
It is main inner container footer text