img

پنج پلت‌فرم برتر برای توسعه Low-Code

/
/
/

دنیای ما به اپلیکشین وابسته است. در یک محیط کسب و کار زندگی می کنیم و همه چیز از اپلیکیشین های نرم افزار به عنوان سرویس(saas) شروع می شود. ما در هر روز یا هر ساعت از این اپلیکشین ها استفاده می کنیم. ارتباط و همکاری با همکاران از طریق این اپلیکشین ها انجام می شود. با استفاده از آن ها پروژه ها یا پیشرفت فعالیت ها را دنبال می کنیم. منابع انسانی، بلیط های میز کمک و گزارش های هزینه ها را آن ها مدیریت می کنیم.

در تلاشی برای تسهیل فرایند ساخت اپلیکیشن در بخش فناوری اطلاعات و در همین حین، سهولت دسترسی کاربران ، شرکت ها به پلتفرم های توسه با low-code روی آورده اند. سازمان های مختلف با این دسته نو ظهور ابزا رهای ساخت اپلیکیشن می توانند طراحی ، ساخت، شخصی سازی و استفاده از اپلیکشین های تجاری را بدون کد گذاری انجام دهند.
ویژگی تعیین شده و توانایی شخصی سازی در ابزار های مختلف فرق دارد، اما کارکرد اصلی یکسان است. با استفاده از ترکیب رابط های کاربری کشیدن و رها کردن ( UI ها) ، ساخت سازنده ها والگو سازی فرایند های بصری شام می توانید از پلتفرم های کد توسعه low-code برای تولید اپلیکیشن ها بهره ببرید. فرایند ساخت در چند ساعت انجام می شود.

توسعه اپلیکیشین low-code چیست؟
عبارت «توسعه اپلیکیشین low-code» تا چند سال اخیر وجود نداشت، اما این مفهوم جدید نیست. بسیاری از شرکت ه و SMB ها از عبارت های» کاربرد قدرت» و « توسعه دهنده شهروندی» استفاده می کنند و که یعنی کاربران می تانند از فرصت ایجاد شده برای بهینه سازی فرایند و ساخت اپلیکیشین های خود استفاده کنند. برای این منظور، آن ها از فناوری هایی مانند برنامه نویسی Visual Basics برای اپلیکیشین ها ( VBA) در Microsoft Excel بهره می برند. ابزا رهای low-code کاربر را از جایگاه اولیه با کارمندان ماهر تبدیل می کندن.
یک راه حل دیگر استفاده از توسعه دهنده های سنتی و فناوری اطلاعات، برای طراحی پلترفم های low-code و تسریع ارائه نرم افزار ها با ساخت سریع اپلیکیشین ها برای موارد خاص تجاری است. پلتفرم های low-code به جای هزینه زمان و تلاش زیاد برای کد گذاری از صفر و ساخت ویژگی ها و بخش های رایج ، به توسعه دهنده ها این امکان را می دهد تا با از الگو های موجود و کشیدن عناصر ، شکل ها و اشیاء پیش ساخته برای طراحی های سریع دپارتمان ها یا اپلیکیشین های مورد نیاز استفاده کنند.
راه حل خوبی است، زیرا پلتفرم ها باید نیاز های کاربران با سلایق و مهارت های مخلتف را بر طرف کنند. پلتفرم های low-code یک UI ساده را برای کاربران ارائه می کنند و کاربران از طریق آن می توانند ساخت قدم به قدم و مرتبط اپلیکیشین ها را اجرا کنند و از کمک های ارائه شده بهره ببرند. در همین حین، این ابزار ها باید فرایند توسعه برای فناوری اطلاعات را ساده کنند و استفاده از خدمات شخص ثالث، منابع داده ای مختلف و لایه امنیتی بیشتر و تبعیت را فراهم آورند. این ویژگی ها در کنار سادگی مهم هستند.
هر ابزاری نمی تواند این کار را انجام دهد. برخی از پلتفرم ها خلاق ، برخی آسان و برخی برای نیاز های خاص مانند طراحی های تجاری ساخته شده اند. این نیازها ، اندازه گیری فرایند یک پروژه یا ساخت یک اپلیکیشین یا ردیابی برنامه تغییر کارمندان را شامل می شود.
کار با پلتفرم های دیگر برای کاربران دشوار تر است چرا که با پیشیشنه برنامه نویسی بیشتری سر و کار دارند. اما این پلتفرم ها محیط ساخت الگو های فرایند های پیچیده ، ترسیم اشیاء مجموعه های داده ای برای جریان های کاری و شخصی سازی طراحی UI بودن نوشتن کد را برای کاربران فراهم می کنند.
مهم ترین ابزار های کامل low-code برای این کار مناسب هستند.
منطق مدور این طراحی ها نشان می دهد که کاربران می تواننند اپلیکشین های اصلی خود را به آسان طراحی کنند. تیم ها زمان کم تری را برای ساختن و کار با اپلیکیشین ها صرف می کنند. فناوری اطلاعات برای پیچیده کردن و تکرار فرایند بعد از کار با کد های فراوان وارد کار می شود.
باید پلتفرم های توسعه را جنبه های مختلف بررسی کرد. در حالت ایده آل ، افراد می خواهند فروش و بازاریابی یا تیم های میز کمک در استفاده از ابزار ها به عنوان یک مهندسی نرم افزار از بخش فناوری اطلاعات راحت تر باشند. بخش فناوری اطلاعات از منابع مختلف برای ساخت ابزار نظارت وب سایت و باز طراحی بخش های وب سایت استفاده می کند. از این منظر، به جای بررسی های محصول PCMag نسبتا متفاوت برای آزمایش این محصولات استفاده می کنیم.
وقتی توسعه دهنده ها بتوانند خود نیاز های اصلی را بر طرف کنند، فشار بر روی بخش فناوری اطلاعات کاهش پیدا می کند.

نحوه انجام آزمایش
برای هر پلتفرم توسعه low-code بررسی شده در این مقاله، نظرات کاربران تجاری و کارشناس های توسعه دهنده های اپلیکشین ها را بررسی کردیم. ما با آزمایش مجزا سعی کردیم کار ابزار های مختلف با توجه به مهارت توسعه و شرایط لازم براساس نوع برنامه مورد نظر را بررسی کنیم.
برای بررسی از نظر کاربران شرکت Joe از ابزار low-code مربوطه برای ساخت اپلیکیشین برنامه ریزی پایه استفاده شد. هدف ، ساخت یک برنامه برای اضافه کردن یک رویداد جدید( نام، تاریخ/زمان و مدت زمان)، دعوت از کاربران برای شرکت در رویداد و دکمه ذخیره برای ساخت رویداد و تونایی مشاهده فهرستی از رویداد ها در تقویم از طریق فهرست سلسله زمانی بود. برای اضافه کردن کارکرد های دیگر مانند هشدار یا توانایی بیشتر برای شخصی سازی UI نمره های بیشتری داده می شد. اما هدف ، ساخت و استفاده از یک اپلیکیشن ساده( در حال ایده ها، قابل استفاده در رایانه یا فرمت های موبایل ) بود که فرایند تجاری را ارتقاء دهد.
در آزمایش با توجه به نیاز های تسعه دهنده و فناوری اطلاعات، اپلیکیشن استاندارد پیچیده تری با استفاده از هر ابزار ساخته شد. نام برنامه نویس مشخص نیست، او ابزار ها را با ساخت یک اپلیکیشن مدیریت همکاری مخاطب به نام Crowd Control آزمایش کرد.
این اپلیکیشن قرار است یک مدیر ارتباطی ساده با صفحه فهرست مخاطبین باشد، صفحه جزئیات مخاطبین و یک صفحه مخاطبین جدید باشد. قابلیت اضافه کردن عکس ها و یادداشت های مختلف برای اضافه کردن مخاطبین شخص ثالث و اضافه کردن هر ویژگی جدید یا منطق خودکار به اپلیکیشن یک نمره مثبت داشت.
این برنامه پیچیده بود و در رایانه یا موبایل استفاده می شود، بنابراین Crowd Control یک مدیر مخاطبین موبایل و همکاری برای یک تیم فروش بود.
در این آزمایش، موفقیت چند عوامل را بررسی کردیم. آیا توسعه دهنده ما باید ویژگی های کامل را اجرا می کرد و تغییرات در برنامه را به مرور زمان شبیه سازی می کرد؟ بخش فناوری اطلاعات به طور روزمره تعمیرات و به روز رسانی های اپلیکیشن تجاری و شبیه سازی جنبه نگهداری فرایند ها را انجام می دهد و توسعه دهنده ما نیز اضافه کردن حوزه های جدید به الگوی داده و انجام تغییر اپلیکیشن و همچنین تغییر حوزه خارجی برای نمایش تغییرات بدون خطا ها در اپلیکیشن را آزمایش می کرد.
تغییراتی که در اضافه کردن اپلیکیشن به الگوی داده ای اضافه می شد و همچنین اضافه کردن آن حوزه به اپلیکیشن و تغییر حوزه موجود در الگو داده ای و نمایش تغییرات در برنامه را بررسی می کردم.
هدف ما پاسخ به سئوال های زیر در هر تجربه low-code بود:
• آیا ساخت یک اپلیکیشن پایه و کار ممکن بود؟
• کار با رابط های کاربری الگو سازی فرم محور و شی کشیدن و رها کردن در مقایسه با روش های سنتی آسان تر و سریع تر انجام می شد؟
• چه ویژگی های خصصوی سازی و توانایی های جدیدی ، در فرایند توسعه low-code در دسترس بودند؟
• آیا این پلتفرم در ساخت اپلیکیشن به کد گذاری های نیاز دارد؟ در این صورت مقدار این کد گذاری و محیط آن چه طور است؟
ابزار ها چه طور جمع آوری می شوند
به طور کلی ، تمام این ابزار ها در حوزه سهولت استفاده، تنوع در کارکرد و ویژگی low-code برای کاربران تجار ی و توسعه دهنده ها به یکدیگر نزدیک هستند. در این بررسی ما از پلتفرم Appian برای کاربران تجاری هر روزه در سازمان های تجاری و Microsoft PowerApps برای کاربران حرفه ای و توسعه دهنده ها استفاده کردیم.
تمام پنج ابزار منابع آموزشی ، فیلم و آموزش های تعاملی و مستند سازی های خوبی برای کمک به فرایند کار با نرم افزار داشتند. Google App Maker و Microsoft Power Apps در ترکیب با منابع و تبدیل مستقیم به تجربه ساخت اپلیکشین بهترین کارایی را داشتند. Sales force جامع ترین وب سایت آموزش و دوره های آموزش Trialhead مختلفی برای کار با جنبه های متفاوت برنامه دارند ، اما بی دقت های میان مواد آموزشی و رابط های کاربری به روز شده در خود پلتفرم استفاده از آن ها را سخت کرده. Zoho و Appian هر دو از وب سایت های جامع و پایگاه های دانش سنتی با منابع و موضوعات بحث اجتماعی صحبت می کند.
براساس نیاز های تجاری ، یکی از این دو ابزار ، برای کم به سازمان ها و بخش های low-code ایده آل هستند.
دسترسی متناسب به ابزار های ساخت اپلیکشین ساده در شرکت می تواند بهره وری را ارتقاء دهد، مشکلات تجاری را سریع تر حل کند و ابزار ها و توانایی های استفاده ازاپلیکشین های خلاق Saas و اپلیکشین های موبایلی را شرکت Joe به همراه آورد.

 

Appian
دویست و پنجاه هزار تومان ماهانه برای هر کاربر
مزایا: Appian Quick App یک تجربه بدون کد واقعی است که ساخت اپلیکیشن به چند مرحله تقسیم می کند و خصوصی سزای به فرایند های مختلف برای کاربران و فناوری اطلاعات، همکاری تیم های ساخته شده ، مدیریت فعالیت و Intranet اجتماعی ، اپلیکشین های موبایل اصلی ، الگو ساز فرایند کشیدن و رها کردن ، موتو تصمیم برای الگو سازی منطق پیچیده تبدیل می شود.
معایب. گران است. جنبه های رابطه کاری قدیمی هستند. طراح Appian با تجربه توسعه دهنده برای خصوص سازی جنبه های مخلتف برنامه متفاوت است. برخی از حوزه های لازم عملکرد سطحی دارند. به کد گذاری دانش برای رفع خطا ها ، ویرایش اشیاء و حوزه ها و فعال سازی یکپارچه سازی ها نیاز است.
خلاصه. برای سازمان های سرمایه گذاری که بخواهند در پلتفرم سرمایه گذاری کنند ، Veteran Appian کد پایین ، ساخت برنامه را به یک تجربه اجتماعی، همکاری و بهره وری محور برای کاربران تجاری تبدیل می کند و به تجربه کذ گذاری مشترک نیازی نیست.

Microsoft Power Apps
ماهانه بیست هزار تومان
مزایا. یک طرح اپلیکشین بصری قوی با ترکیب ظاهر اکسل و پاور پوینت که افیس ۶۶۵ ، Dynamics 365 و Power BI و انتخاب اشیای UI را به طور پیش فرض با هم ترکیب می کند. توسعه دهنده بزرگ موبایل و تبلت است که اپلیکیشن ها را بررسی می کند. به Salesforce و اپلیکیشن های شخص ثالت و منابع داده ای دیگر متصل می شود. خودکار سازی جریان کاری پیشرفه را با Microsoft Flow انجام می دهد.
معایب. ساخت و اتصال منابع داده ای یک دشوار و زمان بر است. تنطیم عناصر اینترنت در ویرایشگر ویژگی ها خسته کننده است. گزینه های شخصی سازی و حوزه های شکلی بدون آشنایی با اکسل دشوار است.
خلاصه. Microsoft Power Apps یک ابزار توسعه موبایلی آسان و بهینه و کد پارچه ساز کد پایین است. اتصال دهنده پایگاه داده ای و جنبه های شخصی سازی از سطح معمولی بالا تر است ، اما محیط طراحی منظم و کوچکی دارد . به همین دلیل این یکی از بهترین گزینه ها برای کاربران Power و بخش های فناوری اطلاعات به حساب می آید.

Google App Maker
ماهانه سی هزار تومان برای هر کاربر
مزایا. آسان کاربرد.به کد گذاری برای ساخت اپلکشین های پایه نیازی نیست. یک سازنده خلاق UI برای ویجت های کشیدن و رها کردن است. از Google Drive Tables برای الگو سازده داده های ساده استفاده می کند. داشبور مستقیم با Google›s Material Design دارد. JavaScript Scripting و CSS وایشگر ویژگی برای شخصی سازی بیشتر دارد. با گوگل اپ و خدمات ترکیب می شود.
معایت. تنها برای کسب و کار G Suite مناسب است. هیچ اپلکیشین اصلی موبایلی ندارد. هیچ scroll افقی در صفحه طراحی ندارد. می تواند از نمونه ها و منابع از پیش تعریف شده مختلفی استفاده کند.
خلاصه. Google App Maker یک ابزار توسعه جوان و در حال پیش رفت است ف اما از طرحی مستقیم ، فرایند ساخت خلاق اپلیکیشن و ویژگی های بصری برای ساخت اپلیکیشن G Suite برای کاربران تجاری و توسعه دهنده ها حمایت می کند.

Zoho Creator
ماهانه برای هر کاربر پوزنده هزار تومان
مزایا. ساده، رابط کاربری آسان، سازنده شکل آسان و ارزان. اپلیکیشن ها به خوبی در موبایل به کار برده می شوند. با اپلیکیشن های Zoho دیگر ترکیب می شود. انتخاب قوی نمونه های و حوزه های اپلیکشین از پیش ساخته شده. جریان های کاری شخصی. از اسکن بار کد پیشتیبانی می کند. یکپارچه سازی های Saleforce و QuickBooks. ترجهم های خودکار.
معایب. باید از زبان برنامه نویسی مالکیتی برای شخصی سازی اپلیکیشن ها و خودکار سازی استفاده کرد. توسعه اپلیکیشن موبایل و نمونه پیش ساخته مانند ابزار های دیگر پیشرفته نیست. بازار برنامه شخص ثالث وجود ندارد.
خلاصه. Zoho Creator یک پلفترم آسان کد پایین با طراحی حداقل گرا و انتخاب قوی اپلیکشین ها و حوزه های از پیش ساخته است. باید از یک زبان برنامه نویسی مالکیتی برای استفاده کامل از ویژگی های شخصی سازی و خودکار سازی استفاده کرد، اما Creator به طور کلی ارزان و یک گزینه آسان کاربرد برای SMB ها و سرمایه گذاری در ابزار ساخت اپلیکیشین به حساب می آید.

Saleforce App Cloud
ماهانه هفتاد و پنج هزار تومان برای هر کاربر
مزایا. بخش ها و اپلیکشین های AppExchange بازاری زیادی دارد. اشیاء و عناصر چندین با در Lightening App Builder استفاده می شوند. Drag-and-drop Process Builder و Schema Builder برای ساخت منطق خودکار پیچیده. تواناییی های طراحی اپلیکشین برای تب لت و Best-in-class موبایل. اپلیکیشین موبایل Saleforce1 با همکاری از طراح شده. صفحات Kanban ساخته شده. ویژگی های امنیت عمیق و پیکر بندی هویت.
مزایا. رابط کاربری به هم ریخته. مسیر یابی دشوار. به راحتی در اپلیکیشن های Salesforce دیگر گم می شود. آموزش Trailhead همیشه با رابط کاربری همخوانی ندارد.
خلاصه. Salesforce App Cloud قوی ترین پلتفرم توسعه کد پایین در بازار است که مجموعه ابزار های بصری و اکوسیستم شخص ثالث متصل نمی شوند، اما یک مجموعه به هم ریخته و گیج کننده UI و مجموعه نامنظم از آموزش ها، ترکیب مجموعه بخش های جدی در یک فرایند ساخت اپلیکشین را دشوار می کند.

 

 

 

نظر بدهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

It is main inner container footer text