شناسایی و اولویت بندی عوامل موثر فناوری اطلاعات در شبکه های توزیع زنجیره تاْمین

/
/
/

چکیده
شبکه توزیع کالا و خدمات به عنوان جزئي از نظام اقتصادي كشور داراي تعاملات گسترده و وسيعي با ساير بخشها تولیدی و خدماتی کشور است. شبکه توزیع در کشور نقش مهمی در اقتصاد دارد و از طريق انتقال کالاهای تولید شده به بازار مصرف کننده كل اقتصاد را متأثر ساخته و موجب بهبود شاخص‌هاي كلان اقتصادي می شود.با توسعه فن آوری اطلاعات و ارتباطات در شبکه توزیع چنانچه توجه کامل به روشهای توزیع مبذول گردد و در فرآیندهای توزیع به روش های نوین اطلاعاتی و ارتباطی توجه شود و فعاليت هاي مرتبط مانند حمل ونقل ، انبارها و غیره با استفاده از این روش ها انجام شوند ، اثرات آن در فعالیتهای اقتصادی آنان مشاهده گردیده واقتصاد کشور و شهروندان ازامتیازات آن بهره مند خواهند شد وچنانچه نحوه فعالیت در شبکه توزیع بدون توجه به اصول و رعایت موارد علمی باشد این امر با تشدید مشکلات موجود و بروز بحرانهای اقتصادی  خواهد شد که اثرات منفی حاصل را مصرف کنندگان و تولید کنندگان و در کل اقتصاد کشور تحمل نمایند.در این مقاله با استفاده از معیارهای شناسایی شده موثر در زنجیره تامین با استفاده  از ادبیات موضوع و از طریق متدولوژی فرایند تحلیل شبکه ای فازی( ANP FUZZY) ، عوامل فناوری اطلاعات موثر در زنجیره تامین  با یکدیگر مقایسه شده اند . جامعه آماری این تحقیق مدیران و کارشناسان شرکت شیرین عسل بودند که به صورت تصادفی از این شرکت نمونه گیری انجام شده است . روایی پرسشنامه این تحقیق با استفاده از نظرات خبرگان اگاه در این زمینه و با استفاده از ازمون دوجمله ای بررسی شده است . پایایی این تحقیق نیز با استفاده از ضریب الفای کرونباخ و نرخ ناسازگاری بدست امده است . نتایج حاصل از مقایسه  عوامل موثر در زنجیره تامین ، نشان می دهد  که فناوری اینترانت و اکسترانت در شرکت شیرین عسل دارای بیشترین اولویت و استفاده از سیستم های جی پی اس  دارای کمترین اولویت بوده است  .
واژگان کلیدی : زنجیره تامین ، فناوری اطلاعات ، اولویت بندی عوامل موثر در زنجیره تامین ، روش تحلیل شبکه ای
۱- مقدمه
در دنیای رقابتی امروز با توجه به ویژگیهای محیطهای جدید تولیدی و طبیعت مشتریان، دیگر شیوه های مدیریت تولید گذشته که دارای یکپارچگی کمتری در فرایندها می باشد، کارایی خود را از دست داده است و امروزه شرکتها نیازمندند تا یکپارچگی را در تمام فرایندهای تولید – از مواد خام گرفته تا مصرف کننده نهایی – داشته باشند . مدیریت زنجیره تامین به عنوان یک رویکرد یکپارچه برای مدیریت مناسب جریان مواد و کالا، اطلاعات و جریان پول، توانایی پاسخگویی به این شرایط را دارا است . مدیریت زنجیره تامین دارای سه فرایند عمده و اصلی شامل : مدیریت اطلاعات ، مدیریت لجستیک و مدیریت روابط می باشد.( مهربان , مژدهی , جلالی آذر ۸۶ )
شبکه توزیع کالا و خدمات به عنوان جزئي از نظام اقتصادي كشور داراي تعاملات گسترده و وسيعي با ساير بخشها تولیدی و خدماتی کشور است. شبکه توزیع در کشور نقش مهمی در اقتصاد دارد و از طريق انتقال کالاهای تولید شده به بازار مصرف کننده كل اقتصاد را متأثر ساخته و موجب بهبود شاخص‌هاي كلان اقتصادي می شود.بسياري از فعالان شبکه توزیع شامل سازمانهای دولتی مرتبط با مدیریت ونظارت بر بازار ، تشکلهای غیر دولتی و بنگاههای فعال در زیر بخش های انتقال ،فرآوری، نگهداری و توزیع کالا وخدمات  در کشور می توانند با استفاده از تجارت و فن آوری الکترونیکی ارتباطات واطلاعات اولا  وظایفشان را با دقت و سرعت بیشتری انجام دهند ، ثانیا باافزايش مداوم بهره وری و كاهش تدريجي قيمت تمام شده، خدمات بهتری ارائه و رقبای خود را کنار گذارند. ابزارهای نوین با کمک فن آوری الکترونیکی ارتباطات و اطلاعات ، می تواند با مهندسي مجدد در فرآيندهاي بازار به افزايش كيفيت ارايه خدمات، كاهش هزينه انتقال و به تبع آن كاهش قيمت بازاري محصولات و خدمات حتی ساماندهی ،کنترل ونظارت جامع وکاملتر بر بازار  كمك نمايد. لذا فناوري ارتباطات و اطلاعات و در نهایت تجارت الکترونیکی مي‌تواند هسته استقرار نظام‌هاي الكترونيكي در چرخه اقتصاد باشد. علاوه برآن تجارت الکترونیکی درشبکه توزیع نیز می تواند با ایجاد  عرصه‌هاي جديد بازار در فضاهاي مجازي ، در گسترش بازارهاي مصرف كالا و بعبارت ديگر، افزايش مقياس فروش فعلان شبکه توزیع، نقش عمده و اساسي ايفا نمايد و اين امر افزايش مقياس توليد ، كاهش هزينه‌ها و افزايش بهره‌وري را نيز در عرصه توليد ، ارائه خدمات ونظارت بر بازار را بدنبال خواهد داشت و در نهايت رشد و شكوفايي اقتصاد كشور را رقم مي‌زند.
بطور کلی شبکه توزیع مطلوب را می توان مجموعه فرآیندها و شرایطی در نظر گرفت که کالا را از تولید کننده و یا واردکننده به مصرف کننده درکمترین زمان با صرف کمترین  هزینه با رعایت استانداردهای مختلف حمل و نقل ،فرآوری،نگهداری و..می رساند .  شبكه توزيع كارآمد ضمن تسريع در فرآيند گردش كالا و حذف فاصله جغرافیایی تولید و مصرف، فاصله زماني بين توليد ومصرف را تنظیم می کند و در نهايت مي‌تواند بهره‌وري در اقتصاد ملي را افزايش و بصورت پویا از ابزار ها و روشهای نوین استفاده می نماید.همچنین شبکه توزیع شامل مجموعه فعالین اقتصادی، شرایط  و فرآیندهایی است که در تعامل با هم ، كالاها و خدمات را از مراكز توليد و مبادي ورودي به دست مصرف‌كنندگان در داخل كشور مي‌رساند و شامل زنجيره‌اي از بنگاهها، نظام‌ها، قوانين و مقررات و نهادهايي است كه در قالب فضاي كسب و كارنقش آفريني مي‌كنند.شبکه توزیع نقشی تعیین کننده درقیمت تمام شده کالا و ایجاد تعادل اقتصادی و بهبود شرائط و وضعیت دربخش تولید ومصرف را دارا می باشد. بدیهی است چنانچه انجام عملیات و فرآیندهای شبکه توزیع بر پایه اصول و منطبق با روشهای نوین باشد این امکان را به تولیدکنندگان و یا واردکنندگان کالاها می-دهد تا آنها بتوانند کالای مورد نیاز مشتریان را در زمان مناسب و با قیمت معقول ارائه نمایند.به عبارت دیگر در چرخة ارائه كالاها و خدمات توليدي، شبکه توزیع، وظيفة رساندن كالا و خدمات نهايي از مبادي عرضه به مصرف‌كنندگان و تقاضاكنندگان را برعهده دارد.
نهایتا می توان چنین بیان نمود که با توسعه فن آوری اطلاعات و ارتباطات در شبکه توزیع چنانچه توجه کامل به روشهای توزیع مبذول گردد و در فرآیندهای توزیع به روش های نوین اطلاعاتی و ارتباطی توجه شود و فعاليت هاي مرتبط مانند حمل ونقل ، انبارها و غیره با استفاده از این روش ها انجام شوند اثرات آن در فعالیتهای اقتصادی آنان مشاهده گردیده واقتصاد کشور و شهروندان ازامتیازات آن بهره مند خواهند شد وچنانچه نحوه فعالیت در شبکه توزیع بدون توجه به اصول و رعایت موارد علمی باشد این امر با تشدید مشکلات موجود و بروز بحرانهای اقتصادی  خواهد شد که اثرات منفی حاصل را مصرف کنندگان و تولید کنندگان و در کل اقتصاد کشور تحمل نمایند.
در این مقاله عوامل فناوری اطلاعات موثر شناسایی شده در زنجیره تامین با توجه به ادبیات تحقیق  ،  اولویت بندی و مقایسه می گردند .در ابتدای این تحقیق ، بر مفهوم زنجیره تامین ،  نقش فناوری اطلاعات در زنجیره تامین و مفاهیم مربوط به تحلیل شبکه ای فازی مروری  می شود سپس روش شناسی تحقیق مورد بررسی قرار می گیرد و بعد اولویت بندی عوامل موثر در زنجیره تامین  با استفاده از روش تحلیل شبکه ای فازی انجام خواهد شد و در انتها نیز پیشنهاداتی ارائه خواهد شد  . ( مهربان , مژدهی , جلالی آذر ۸۶ )

۲- پیشینه تحقیق
۲-۱٫ زنجیره تامین
امروزه مدیریت زنجیره تاْمین به عنوان یکی از مبانی زیر ساختی پیاده سازی کسب و کار الکترونیک در دنیا مطرح است . در رقابتهای جهانی موجود در عصر حاضر باید محصولات متنوع را با توجه به درخواست مشتری در دسترس وی قرار دارد .خواست مشتری با کیفیت بالا و خدمت رسانی سریع موجب افزایش فشارهایی شده است که قبلاً وجود نداشته است ، در نتیجه شرکتها بیش از این نمی توانند به تنهایی از عهده تمامی کارها برآیند . در بازار رقابتی موجود ، بنگاههای اقتصادی و تولیدی علاوه بر پرداختن به سازمان و منابع داخلی ، خود را به مدیریت و نظارت بر منابع و ارگان مرتبط خارج از سازمان نیازمند یافته اند . علت این امردر واقع دستیابی به مزیت یا مزایای رقابتی با هدف کسب سهم بیشتری از بازار است . بر این اساس فعالیتهایی نظیر برنامه ریزی عرضه و تقاضا ، تهیه مواد ، برنامه ریزی و تولید محصول ، خدمات نگهداری کالا ، کنترل موجودی ، توزیع ، تحویل و خدمات به مشتری که قبلاً همگی در سطح شرکت انجام می شد ، اینک به سطح زنجیره عرضه انتقال پیدا کرده است . ( احمدیان ۹۰ )
زنجیره تاْمین مشتمل بر تمام فعالیتهای لازم به منظور ارائه محصولات و یا خدمات به مشتری نهایی می باشد . بر این اساس ، کلیه فعالیتهای مرتبط با جریان مواد و کالا و تبدیل آنها از مرحله تهیه مواد اولیه تا تحویل کالای آماده به مصرف کننده نهایی و جریانهای اطلاعاتی مربوطه  در این حوزه قرار می گیرد . بدین ترتیب ، تاْمین کنندگان مواد و قطعات ، سازندگان ، توزیع کنندگان ، عمده فروشان و خرده فروشان و حتی مصرف کنندگان نهایی نیز از عناصر هر زنجیره تاْمینی می باشند. در یک زنجیره تاْمین علاوه بر جریان کالا ، دو جریان اطلاعات و مالی نیز وجود دارد که جریان اطلاعات بطور دوطرفه و جریان مالی در خلاف جهت جریان مواد و کالا در سرتاسر زنجیره برقرارمی باشد (سلیمانی ، غفاری نسب ، ۱۳۹۲).
مدیریت زنجیره تاْمین عبارتست از یکپارچه سازی کلیه فعالیتهای زنجیره تاْمین و نیز جریانهای اطلاعاتی مرتبط با آنها از طریق بهبود روابط میان اعضای زنجیره به منظور دستیابی به مزایای رقابتی قابل اتکا و مستدام در  :لجستیک حمل و نقل ، بازاریابی ، رفتار سازمانی ، سازمان صنعتی و اقتصاد هزینه حمل و نقل ، خرید و تاْمین و… ( سلیمانی سه دهی ، غفاری نسب ، ۱۳۹۲) .

۲-۲٫ جایگاه فناوری اطلاعات در مدیریت زنجیره تامین
با کمک اینترنت اطلاعات در طول زنجیره تامین، به سرعت در همه جهات جریان می یابد و با امکان بازخور به وقفه موجب اشتباهات کمتر و پاسخ دهی سریعتر می شود. اینترنت به عنوان یک نیروی قدرتمند در بازار جدید( جایی که رابطه رقابتی از واحدهای منفرد به شبکه زنجیره تامین میان شرکتها در کل صنعت تغییر کرده) خود را نشان داده است و از طرق مختلفی، شیوه اداره یک شرکت از عملیات تا برنامه ریزی استراتژیک را به گونه ای مثبت تحت تاثیر قرار داده است. اینترنت به عنوان یک واسط پویا برای مرتبط ساختن معاملات میان مشتریان و شرکت در بازارهای مجازی ظهور کرده است( چراغی ، ۱۳۸۷). یکی از عواملی که زنجیره تامین الکترونیکی را بسیار کارامدتر و اثر بخش تر خواهد کرد کارخانه الکترونیک – یک اصطلاح تازه برای همه کنترلهای الکترونیک- خودکارسازی و دستگاههای هوشمند است که در محیط کارخانه های امروزی به کار گرفته میشود.( درودچی ، نیک مهر ۱۳۸۶ ).

۲-۳ .شبکه توزیع
یكی از مهمترین چالشهای مدیران بازاریابی و تولیدكنندگان، انتقال كالاهای تولیدی خود به بازارهای هدف است. بر این اساس تصمیم‌گیری در خصوص شیوه انتقال كالا به محل خرید یا مصرف، از جمله تصمیمات مهمی است كه مدیر بازاریابی با آن مواجه است. اهمیت تصمیمات اتخاذ شده در خصوص كانالهای توزیع، به این دلیل است كه شركت مجبور است برای مدتی طولانی به این تصمیمات پایبند و متعهد بماند. چراكه چندین سال طول می‌كشد یك سیستم توزیع بطور مطلوب مستقر شود و به آسانی قابل تغییر نیست.( بختیاری ، گلچین فر ۱۳۹۲ ).

۲-۳-۱ .تعریف توزیع و كانالهای توزیع
توزیع: یكی از اجزای آمیخته بازاریابی است كه در ساده‌ترین حالت آن وظیفه انتقال محصول از محل تولید به محل خرید مشتری را بعهده دارد. بعبارت دیگر مهمترین وظیفه مدیریت توزیع این است كه كالا را در زمان و مكان مناسب در دسترس مشتریان بالقوه قرار دهد( مرتضی ملکی، ۱۳۹۳ ).
کانال توزیع :مجموعه‌ای از سازمانها و افراد وابسته است كه كالا یا خدمت مورد نظر را در دسترس مشتریان نهایی قرار می‌دهد. كانال توزیع، تولیدكننده و مشتریان كالا را به یكدیگر متصل می‌كند( مرتضی ملکی، ۱۳۹۳ ).
نقش کانالهای توزیع :یك كانال توزیع علاوه بر انتقال كالا از تولیدكننده به مصرف‌كننده، صرفه‌جویی در زمان، متصل كردن مالكان كالا و مشتریان، وظایف مهم دیگری نیز بعهده دارد. مهمترین این وظایف عبارتند از:
– جمع‌آوری اطلاعات لازم از منابعی مانند مشتریان بالقوه و كنونی، شركتهای رقیب و سایر عوامل و نیروهای فعال در محیط بازاریابی.
-مذاكره با مشتریان بمنظور افزایش انگیزه‌های لازم خرید در آنها
-حصول توافق در مورد شرایط خرید و انتقال تملك و مالكیت داراییها
-سفارش گرفتن از مشتریان عمده و سفارش دادن به شركتهای تولیدكننده
-تامین وجوه لازم و مقادیر لازم محصول در كانال توزیع
-بر عهده گرفتن بخشی از ریسكهای مربوط به كانالهای توزیع
-تهیه انبارهای لازم به منظور انبار كردن و نقل و انتقال كالاهای فیزیكی
-پرداخت وجوه لازم از جانب خریداران و از طریق بانكها و سایر مؤسسات مالی

۲-۳-۲٫ سطوح كانال‌های توزیع
تولیدكننده و مشتری نهایی بخشی از كانال توزیع را تشكیل می‌دهند. برای نشان دادن طول یك كانال از چندین واسطه استفاده می‌شود. كانال «سطح صفر» كه كانال بازاریابی مستقیم نیز نامیده می‌شود از یك تولیدكننده و مصرف‌كننده نهایی تشكیل می‌شود. كانال «سطح یك» شامل یك واسطه مانند خرده فروش است. كانال «سطح دو» دارای دو واسطه و كانال «سطح سه» دارای سه واسطه است. از دیدگاه تولیدكنندگان هرچه تعداد واسطه‌ها بیشتر شود، كسب اطلاعات در مورد مصرف‌كننده نهایی و اعمال كنترل بر آنها نیز دشوارتر خواهد شد( گلچین فر ، بختیاری ۱۳۹۲ ).

۲-۳-۳٫استراتژی‌های انتخاب كانال توزیع
یكی از مهمترین تصمیمات برای عرضه محصول، در حوزه تعیین تعداد واسطه‌ها اخذ می‌شود. در این راستا سه گزینه به شرح زیر مطرح ‌است:
۱٫توزیع گسترده: این استراتژی كه توزیع محصولات در تعداد زیادی خرده‌فروشی را شامل می‌شود، بیشتر در حوزه مواد مصرفی و كالاهای متداول و روزمره كاربرد دارد. چراكه عموماً مردم حاضر نیستند برای خرید كالاهایی مانند ماست و صابون، مسافت زیادی را طی كنند بلكه انتظار دارند در نزدیكترین خرده‌فروشی به آن دسترسی داشته باشند. بنابراین اغلب تولیدكنندگان مواد غذایی و محصولات متداول از این استراتژی استفاده می‌كنند تا دسترسی عامه مردم به محصولات خود را در بالاترین حد ممكن فراهم سازند.
۲٫ توزیع گزینشی: در این شیوه توزیع، خرده‌فروشانی برای عرضه محصول مورد نظر در مناطق مختلف انتخاب می‌شوند. تعداد واسطه‌ها در این حالت از توزیع گسترده كمتر و از توزیع انحصاری بیشتر است. این استراتژی توزیع، بیشتر برای لوازم خانگی و اصولاً كالاهای مغازه‌ای مورد استفاده قرار می‌گیرد، چراكه مشتریان این نوع كالاها انتظار ندارند این قبیل محصولات را حتماً در محل زندگی خود بیابند.
۳٫توزیع انحصاری: در این شیوه، در هر منطقه یك واسطه بعنوان نماینده انحصاری انتخاب می‌شود. در این استراتژی، تعداد واسطه‌ها بسیار كمتر از دو نوع دیگر بوده و بیشتر در مورد محصولات ویژه از قبیل اتوموبیل و لباسهای خاص مورد استفاده قرار می‌گیرد. چراكه مشتریان وفادار به این نوع محصولات با كمال علاقه حاضرند برای دستیابی به محصول مورد نظر مسافت زیادی را طی كنند(مرتضی ملکی ، ۱۳۹۰ ).

۲-۴٫ ادبیات پیشین
در جدول زیر خلاصه ای از ادبیات تحقیق پیشین بررسی شده است .
۲-۵٫ تحلیل شبکه ای فازی
گوگوس و بوچر (۱۹۹۸) پیشنهاد دادند براي بررسی سازگاری، دو ماتريس (عدد مياني و حدود عدد فازي) از هر ماتريس فازي مشتق و سپس سازگاري هر ماتريس بر اساس روش ساعتي محاسبه  شود.
مراحل محاسبه نرخ سازگاري ماتريس هاي فازي مقايسات زوجي به قرار زير است:
مرحله ۱: در مرحله اول ماتريس مثلثي فازي را به دو ماتريس تقسيم کنيد. ماتريس اول از اعداد مياني قضاوت هاي مثلثي تشکيل مي-شود و ماتريس دوم شامل ميانگين هندسي حدود بالا و پايين اعداد مثلثي مي شود.
مرحله ۲: بردار وزن هر ماتريس   با استفاده از روش ساعتي به ترتيب زير محاسبه می شود .
رابطه ۱:
که در آن

رابطه ۲:
که در آن

مرحله ۳: بزرگترين مقدار ويژه   براي هر ماتريس با استفاده از روابط زير محاسبه  می شود .

رابطه۳  :

رابطه۴  :                                                                                                            :

مرحله ۴: شاخص سازگاري   با استفاده از راوبط زير محاسبه می شود.

رابطه۵ :

رابطه۶ :

مرحله ۵: براي محاسبه نرخ ناسازگاري (CR)، شاخص CI را بر مقدار شاخص تصادفي (RI) تقسيم می شود. در صورتي که مقدار حاصل کمتر از ۱/۰ باشد، ماتريس سازگار و قابل استفاده تشخيص داده مي شود(آذر ، ۱۳۸۶).
ساعتي براي به‌دست آوردن مقادير شاخص هاي تصادفي (RI)، ۱۰۰ ماتريس را با اعداد تصادفي و با شرط متقابل بودن ماتريس ها تشکيل داده و مقادير ناسازگاري و ميانگين آن ها را محاسبه نمود. اما از آنجا که مقادير عددي مقايسات فازي همواره عدد صحيح نيستند و حتي در اين صورت هم ميانگين هندسي، آن ها را عموماً به اعداد غيرصحيح تبديل مي کند، حتي در صورت استفاده از مقياس (۹-۱) ساعتي نيز نمي توان از جدول شاخص هاي تصادفي(RI) ساعتي استفاده کرد. بنابراين گوگوس و بوچر با توليد ۴۰۰ ماتريس تصادفي مجدداً جدول شاخص هاي تصادفي(RI) را براي ماتريس هاي مقايسات زوجي فازي توليد کردند.

براي توليد ماتريس هاي تصادفي ابتدا مقدار مياني عدد فازي مثلثي به صورت تصادفي در بازه و به صورت          متقابل توليد شد.
سپس مقدار حد پايين هر عدد مثلثي در بازه مقدار مياني توليد شده     و
و مقدار حد بالاي آن در بازه         و مقدار مياني توليد شده  به صورت تصادفي توليد و در نهايت با تقسيم ماتريس تصادفي حاصل به دو ماتريس حد مياني و ميانگين هندسي حدود بالا و پايين، مقدار شاخص تصادفي آن ها به دست آمد.
نکته قابل توجه اين که مقدار ناسازگاري در ستونRIm بيشتر از Rig است. اين تفاوت بدين جهت است که دامنه اعداد تصادفي توليد شده براي حد مياني  است اما دامنه اعداد تصادفي          حدود بالا و پايين بر اساس
عدد مياني توليد شده، محدودتر است و بنابراين احتمال کمتري براي ناسازگاري در آن ها وجود دارد.
با محاسبه نرخ ناسازگاري بر اي دو ماتريس بر اساس روابط زير آن ها را با آستانه ۱/۰ مقايسه مي کنيم:

رابطه ۷:

رابطه ۸:

در صورتي که هر دوي اين شاخص ها کمتر از ۱/۰ بودند، ماتريس فازي سازگار است. در صورتي که هر دو بیشتر از ۱/۰ بودند، از تصميم گيرنده تقاضا مي شود تا در اولويت هاي ارائه شده تجديد‌نظر نمايد و در صورتي که تنها CRm(CRg) بيشتر از ۱/۰ بود، تصميم-گيرنده تجديد نظر در مقادير مياني (حدود) قضاوت‌هاي فازي را انجام مي دهد.

مراحل به دست آوردن وزن مؤلفه ها با تحلیل شبکه ای فازی
براساس سوپرماتریس، مراحل محاسبه وزن مؤلفه‌ها عبارتند از:
مرحله اول: جهت تجمیع نظرات خبرگان، از مقایسات زوجی پاسخ‌دهندگان میانگین هندسی گرفته می شود( اکبری ، ۱۳۸۶).
مرحله دوم: محاسبه بردار ویژه: برای محاسبه بردار ویژه هر یک از جداول مقایسات زوجی تجمیع شده، طبق رابطه ۹ از روش لگاریتمی حداقل مجذورات، استفاده می شود.

رابطه ۹:

به طوری‌که

مرحله سوم: تشکیل ماتریس‌های بردار ویژه(Wij): این ماتریس‌ها شامل بردارهای ویژه ای هستند که از  مقایسات زوجیِ مرحله دوم به-دست آمده اند.
به طور کلی می توان این ماتریس ها را به دو دسته تقسیم کرد:
۱- ماتریس هایی که شامل بردارهای ویژه ای هستند که روابط بین سطحی(عمودی) را نشان می دهند. اگر بین دو مؤلفه رابطه ی بین سطحی وجود نداشته باشد در محل تلاقی آن دو مؤلفه در ماتریس مقدار (۰, ۰,۰) قرار می گیرد. در سایر درایه ها هم با توجه به رابطه عمودی مؤلفه ها، مقادیر بردار ویژه ی به دست آمده از مرحله دوم قرار می گیرد(جعفر نژاد ، ۱۳۸۳).
۲- ماتریس هایی که شامل بردارهای ویژه ای هستند که روابط افقی(درون سطحی) را نشان می دهد. این ماتریس ها مربعی بوده و قطر اصلی آن (۱,۱,۱) است. اگر بین دو مؤلفه رابطه ی درون سطحی وجود نداشته باشد در محل تلاقی آن دو مؤلفه در ماتریس مقدار (۰, ۰,۰) قرار می گیرد. در سایر درایه ها هم با توجه به رابطه افقی مؤلفه ها، مقادیر بردار ویژه به دست آمده از مرحله دوم قرار می گیرد. توجه شود اگر در ماتریس بردار ویژه درون سطحی، یک یا چند درایه در قطر اصلی (۱,۱,۱) نشود بدین دلیل است که در آن ستون نرمال-سازی صورت گرفته است. نرمال سازی بدین صورت است که تمامی اعداد فازی آن ستون بر جمع مقادیر میانی اعداد فازی آن ستون تقسیم می شوند.
مرحله چهارم: محاسبه اوزان نهایی سطوح: برای محاسبه وزن نهایی مؤلفه‌های هر سطح(W*i) می‌بایست حاصلضرب ماتریس بردار ویژه روابط درونی در بردار ویژه همان سطح را در وزن نهایی سطح بالاتر ضرب شود.
رابطه ۱۰:
در صورتیکه برای یک سطح ماتریس Wii وجود نداشت، لازم است یک ماتریس یکه هم درجه جایگزین آن گردد. به عبارت دیگر می‌بایست از فرمول زیر استفاده می شود( اصغر پور، ۱۳۸۳) .
رابطه  ۱۱:
۳- روش شناسی تحقیق
این پژوهش از حیث اهداف آن ، پژوهشی کاربردی است .
جامعه و نمونه آماری در این پژوهش شامل مديران و كارشناسان یکی از شرکت های مشتری محور استان تهران  می باشند که به صورت نمونه گیری تصادفی  انتخاب شده اند .
ابزار جمع آوری داده ها برای انجام این پژوهش  دو پرسشنامه می باشد . یکی از پرسشنامه ها برای تعیین معناداری معیارهای شناسایی شده موثر در زنجیره تامین می باشد که در بین  خبرگان اگاه در این زمینه توزیع شده است و خبرگان روایی پرسشنامه اول را تایید کرده اند و پرسشنامه دوم برای اولویت بندی و تعیین وزن شاخص ها با استفاده از روش تحلیل شبکه ای می باشد که در بین کارشناسان ومدیران  شرکت شیرین عسل  توزیع شده است .
جامعه آماری اول شامل ۱۱ نفر از خبرگان دانشگاهی بوده است که ۹۰ درصد از این خبرگان دانشگاهی دارای مدرک دکتری بوده و ۱۰ درصد دیگر دارای مدرک فوق لیسانس بوده اند . لازم به ذکر است که رشته تحصیلی تمامی این خبرگان دانشگاهی فناوری اطلاعات بوده است .
برای تعیین معیارهای موثر در زنجیره تامین طبق نظرات خبرگان از آزمون دوجمله ای استفاده شده است که نتایج ان در جدول ۲ امده است .

طبق جدول بالا، معیارهایی که سطح معنی داری انها بیشتر از ۰٫۰۵ باشد ، رد می شوند و معیارهایی که سطح معنی داری انها کمتر از ۰٫۰۵ باشد ، تایید می شوند  . در نتیجه می توان گفت که تمامی معیارها و زیر معیارهای شناسایی شده از ادبیات تحقیق طبق نظرات خبرگان تایید شده اند( به دلیل کمتر بودن سطح معنی داری تمامی معیارها و زیرمعیارها از ۰٫۰۵) .
نمونه آماری تحقیق  مربوط به ۳۷ نفر از کارکنان شرکت شیرین عسل بوده است . لازم به ذکر است که ۸۰ درصد از پاسخ دهندگان دارای مدرک تحصیلی لیسانس و ۲۰ درصد دیگر دارای مدرک فوق دیپلم بوده اند . جنسیت ۸۳٫۳ درصد از پاسخ دهندگان مرد  و ۱۶٫۷  درصد از پاسخ دهندگان زن بوده است .لازم به ذکر است که  ۶۰ درصد افراد دارای سابقه خدمت کمتر از ۵ سال ، ۲۳٫۳ درصد دارای سابقه خدمات بین ۶ تا ۱۰ سال ، ۱۶٫۷ درصد دارای سابقه خدمات بین ۱۱ تا ۱۵ سال بوده اند.
برای ارزیابی پایایی پرسشنامه اول از ضریب آلفای کرونباخ استفاده شده است که مقدار ان ۰٫۷۸۵ بدست آمده است و این مقدار گویای ان است که نظرات خبرگان دانشگاهی از پایایی لازم برخوردار است ؛ زیرا مقدار این ضریب از ۰٫۷ بیشتر است . برای ارزیابی پایایی پرسشنامه دوم نیز ، نرخ سازگاری ماتریس ها کنترل شد که نتیجه آن سازگار بودن تمامی ماتریس ها بودند و این مقدار گویای این موضوع  است که نظرات مدیران و کارشناسان شرکت شیرین عسل از پایای مناسبی برخوردار است ؛ زیرا نرخ سازگاری کمتر از ۰٫۱ است .
تجزیه و تحلیل داده ها نیز با استفاده از روش تحلیل شبکه ای و نرم افزار اس پی اس اس ۲۱  صورت گرفت.

۴- مدل مفهومی پژوهش
در این پژوهش ، برای تدوین مدل از روش مدل شبکه ای استفاده شده است . فرآیند تحلیل سلسله مراتبی یکی از معروفترین فنون تصمیم گیري چند معیاره است که اولین بار توسط توماس ال ساعتی در دهه ۱۹۷۰ ابداع گردید. این روش هنگامی که عمل تصمیم گیري با چند گزینه رقیب و معیار تصمیم گیري روبروست، می تواند مورد استفاده واقع شود. معیارهاي مطرح شده می تواند کمی و کیفی باشد(آذر ، ۱۳۸۱).
در این تحقیق برای تدوین الگوی تحقیق، اولویت بندی معیارهای  فناوری اطلاعات موثر در زنجیره تامین  ، در ۴ سطح صورت می گیرد :
هدف : اولویت بندی معیارهای  فناوری اطلاعات موثر در زنجیره تامین؛
معیارها: شامل معیارهای  انتخاب شده از ادبیات پژوهش طبق نظرات خبرگان دانشگاهی
زیرمعیار ها : شامل زیرمعیارهای شناسایی شده از ادبیات پژوهش طبق نظرات خبرگان دانشگاهی
گزینه ها : شامل عوامل مربوط به فناوری اطلاعات شناسایی شده از ادبیات پژوهش طبق نظرات خبرگان
نمودار ساختار شبکه ای در نظر گرفته شده برای اولویت بندی عوامل موثر در زنجیره تامین در شکل ۱ نشان داده شده است
۵- تجزیه و تحلیل یافته ها
برای تعیین وزن معیارها ، انها را دو به دو با هم مقایسه زوجی انجام می دهیم . ضمنا باید مجموع وزن های نهایی همه زیرمعیارها یک گردد.وزن های هر یک از معیارها و زیر معیارها در جدول های ۳  تا ۶  نمایش داده شده است .هم چنین نسبت سازگاری نیز در جداول نشان داده شده است که برای سنجش اعتبار مقایسه ها بکار می رود و در صورتی که بالاتر از ۰٫۱ باشد ، باید مقایسه ها دوباره صورت گیرد .
در هر یک از جدول های زیر وزن نسبی معیارها  و گزینه ها در هر سلسله مراتب نمایش داده شده است :
در جدول شماره ۳ ، مقادیر وزن نهایی هر یک از معیارهای سطح دوم مدل تحقیق بدست امده است .
در جدول شماره ۴ مقادیر وزن نهایی هر یک از معیارهای سطح سوم مدل تحقیق بدست امده است.
در جدول شماره ۵ که در صفحه بعد آمده است، مقادیر وزن نهایی هر یک از معیارهای سطح چهارم مدل تحقیق بدست امده است .
در جدول ۶ (دو صفحه بعد) وزن نهایی همه معیارها در کلیه سطوح مدل تحقیق نشان داده شده است.

۶- جمع بندی  و پیشنهادات
در این تحقیق عوامل مربوط به فناوری اطلاعات که در زنجیره تامین تاثیر داشتند ، با استفاده از تکینیک تصمیم گیری چند معیاره تحلیل شبکه ای فازی  در شرکت شیرین عسل با نمونه آماری ۳۷ نفر ، شناسایی و اولویت بندی شدند.

نتایج این مقایسه نشان داد که:
معیار معیار اهمیت در سظح دوم تحقیق با ضریب ۰٫۳۴۶ دارای بیشترین اولویت از نظر پاسخ دهندگان بوده است. معیارهای اهمیت با ضریب ۰٫۲۹۱ ، مزیت با ضریب ۰٫۲۲۲ و معیار هماهنگی با ضریب ۰٫۱۵۱ در اولویت های دوم تا چهارم قرار گرفته اند .
زیرمعیار تبادل در سظح سوم تحقیق با ضریب ۰٫۰٫۱۷۵ دارای بیشترین اولویت از نظر پاسخ دهندگان بوده است . لازم به ذکر است که زیرمعیارهای واکنش  با ضریب ۰٫۱۷۱ ، یکپارچگی با ضریب ۰٫۱۷۰  ،   تجزیه  با ضریب ۰٫۱۴    ،  شفاف   با ضریب ۰٫۱۱۰    ،   هزینه  با ضریب  ۰٫۱۰۷    ، زمان   با ضریب   ۰٫۱۰۶    و در نهایت انعطاف پذیری با ضریب ۰٫۰۸ در اولویت های دوم تا هشتم قرار گرفته اند.
گزینه اینترانت و اکسترانت با ضریب ۰٫۱۳۱ دارای بیشترین اهمیت از لحاظ معیارها و زیرمعیارها  وبا توجه به هدف کلی بوده است . هم چنین سیستم GPS   نیز از کم اهمیت ترین گزینه ها بدست امده است و این نشانگر این موضوع است که این سیستم در مدل تحقیق از کمترین اهمیت نسبت به سایر گزینه ها  برخوردار بوده است .
بنابرنتایج به دست آمده توصیه می شود :
با توجه به اینکه شرکت شیرین عسل اغلب دارای کارکنان متخصص می باشند و ماهیت شغل کارکنان آنها در بخش های مختلف حساس می باشد ، انجام تحقیقاتی با موضوعات رفتاری بسیار مفید واقع می شود .
با توجه به اینکه این نتیجه گیری حاصل شد که رضایت مشتری مهم ترین عامل در سطح دوم مدل تحقیق بوده است ،  لذا  به شرکت شیرین عسل پیشنهاد می شود موارد زیر را برای افزایش رضایت مشتری رعایت کند :
در نظر گرفتن امتیازهای ویژه برای مشتری
تمدید ضمانت نامه ها
مشخص ساختن استاندارد هایی که به کار می گیرند
با پذیرفتن پرداخت غرامت در برابر عدم انطباق با استاندارد
بازگرداندن پول در صورت عدم رضایت مشتری
تبلیغ در مورد حمایتهایی که از مشتری بع عمل می آید
ارائه خدمات رایگان اضافی (مثل در اختیار نهادن اتومبیل در زمان تعمیر وسیله نقلیه مشتری)
کمک به مشتری و مراقبت از او
دعوت از مشتریان مهم به عنوان شخص ثالث جهت شرکت در تبلیغات شرکت
پیشنهاد می شود که شرکت های ایرانی برای افزایش جلب مشتری و رضایت انان موارد زیر را رعایت بکنند :
افزایش رقایت (مشتری حق انتخاب دارد)
مشتریان آگاه هستند
تشابه محصولات (که نیازمند متمایز کردن فروشندگان است)
افزایش تقاضا برای حمایت بهینه
توجه به هزینه های دوره عمر (محصول)
تمایل مشتریان به پرداخت در برابر ارزشهای واقعی یا ذهنی
برای نشان دادن اهمیت مشتری و ضرورت حفظ او، توجه به نکات زیر ضروری به نظر می رسد:
انتخاب مشتری دایمی و وفادار، تنها شرط بقای دایمی و استمرار فعالیت های کارآمد هر شرکتی است.
مدیران ارشد باید شخصا الگوی پایبندی در قبال رضایت مشتری باشند.
گوش دادن به شکایت مشتری ۹۰ درصد کار است و حل کردن آن هفت درصد و پیگیری برای اطلاع از راضی شدن مشتری هم سه درصد دیگر است.
تدوین آرمان نامه، رسالت نامه و ارز ش های سازمان در راستای رضایت مشتریان : رسالت نامه، در واقع، علت وجودی سازمان را روشن می کند و به این سوال جواب می دهد که در کسب و کارمان چه هدفی را دنبال می کنیم؟ آرمان نامه و رسالت نامه سازمان، بایستی در راستای مشتری مداری تدوین شود و کلیه برنامه ها نیز براساس آن طراحی و اجرا شوند، پس بهتر است که آرمان و رسالت خدمت:
• نیات شرکت را به طور دقیق بیان کند.
• شرکت را از رقبایش متمایز سازد.
• با زبانی قابل فهم برای مشتریان نوشته شود و برای آنها ارزشمند باشد.
• قابل دستیابی باشد، چون شرکتی که ادعایش بیش از علمکردش باشد، باعث نارضایتی مشتریان می شود و کارمندان را با مشکل روبرو می سازد.
هدف اصلی مبادله اطلاعات در شرکتها و سازمانها دسترس پذیر ساختن محتوای این اطلاعات برای همه کاربران است و با توجه به اینکه این نتیجه گیری حاصل شد که در سطح سوم تحقیق میزان مبادله اطلاعات از بیشترین اهمیت از دیدگاه پاسخ دهندگان برخوردار بوده است  ، لذا به شرکتهای ایرانی پیشنهاد می شود که این شرکتها باید به دنبال ایجاد ائتلاف هایی باشند تا منابع اطلاعاتی خود را برای کاربران دسترس پذیر سازند. بنابراین سازمان ها و شرکتهای ایرانی باید تسهیلاتی را برای مبادله محتوای منابع اطلاعاتی بین کارمندان و کاربران خود را فراهم سازند  تا اطلاعات به بهترین نحو بین کاربران به اشتراک گذارده شود .
با توجه به اینکه در کل گزینه های موجود در مدل تحقیق در سطح اخر ، این نتیجه گیری حاصل شد  که ابزار اینترانت و اکسترانت یکی از مهمترین ابزارهای فناوری اطلاعات در زنجیره تامین می باشد ، لذا به شرکتهای ایرانی پیشنهاد می شود که ابزار اینترانت و اکسترانت به عنوان یکی از مهمترین ابزارهای فناوری اطلات در شرکت های ایرانی به کار برده شود و به اهمیت پیاده سازی دقیق این ابزار توجه لازم و کافی بشود . زیرا اینترانت و اکسترانت مزایای فراوانی را برای شرکت ها و سازمانها فراهم اورده و سازمان ها از این طریق می توانند مزایای رقابتی را در بازار ایجاد نمایند . از جمله مزایای این ابزار می توان به موارد زیر اشاره کرد :
یكی از مزایای شبكه اینترانت، افزایش تشریك مساعی كارمندان از یك سو و تقسیم  اطلاعات  میان آنها از سوی دیگر است. به طور خلاصه، یك شبكه اینترانت، یك شبكه خصوصی است و صرفا در اختیار پرسنل و كارمندان قرار می گیرد. در این شبكه نیز می توان از فرآیندهای امنیتی مانند دیواره آتش برای جلوگیری از سرقت اطلاعات استفاده كرد. یكی دیگر از مزایای شبكه های اینترانت این است كه كارمندان صرف نظر از محلی كه حضور دارند، می توانند به اطلاعات مورد نظر خود دست یابند. تاكنون تحقیقات فراوانی در این زمینه انجام شده در یكی از آنها، تعداد شركت هایی كه در سال ۲۰۰۲ از شبكه اینترانت استفاده می كردند بیش از ۷۰۰هزار شركت بود. این تحقیق خاطر نشان می كند كه در حدود ۱۵۰ هزار شركت نیز در حال برنامه ریزی برای استفاده از این شبكه در سال ۲۰۰۳ بوده اند.
با اتصال كامپیوتر ها به یكدیگر، علاوه بر بهبود روش های تصمیم گیری و به كارگیری اطلاعات، می توان روش های نوین را جایگزین روش های سنتی و متداول كرد. علاوه بر كاهش فوق العاده هزینه ها و مشخص شدن وظایف روزمره كاركنان؛ تولید، دسترسی و توزیع اطلاعات بسیار سریعتر انجام می شود.
مدیران و كارمندان به خارج شدن از اتاق كار نیاز كمتری خواهند داشت. بدون فوت وقت و كمترین زمان ممكن، می توان اطلاعات مورد نظر را به همه اشخاص یا شخص خاصی در شركت منتقل كرد.
بهبود و ارتقای سطح همكاری كارمندان و تلاش در جهت ایجاد نوعی حس جمع گرایی.
یك شبكه اكسترانت باعث تبادل اطلاعات میان مشتریان می شود. شبكه اكسترانت تا حد بسیار زیادی شبیه اینترانت است؛ با این تفاوت كه اكسترانت به منظور دسترسی به تعدادی از شركای تجاری، مشتریان خاص و مواردی كه به عنوان جزئیات اصلی یك شركت تلقی می شوند، گسترش می یابد.
اكسترانت ها برای دسترسی نیازمند یك نام كاربری و یك كلمه عبور بوده و از طرفی، هویت كاربر، قسمت هایی از اكسترانت را كه می تواند مرور كنند، تعیین می كند.
اكسترانت ها این امكان را برای شركت ها ایجاد می كنند كه اطلاعات منتخب را در دسترس كاركنان كلیدی و اصلی خود قرار دهند. كسب و كارهای معمولی و شركت های كوچك اصولا ۳ یا ۴ بار در هر ماه با حدود ۳۵ تا ۴۵ فروشنده سر و كار دارند. اكسترانت هزینه ها را كاهش داده و فرآینده های تجاری و كاری را بهبود می بخشد. از دیگر مزایای بسیار مهم این شبكه، بهبود و گسترش موقعیت رقابتی شركت است.
انعطاف پذیری اینترانت و اكسترانت  : استفاده از « اینترانت « و « اكسترانت « می تواند مزایا و فواید زیادی برای شركت های كوچك داشته باشد كه در ادامه، به صورت خلاصه به برخی از این مزایا اشاره می شود:
• همكاری: از طریق شبكه های اینترانت و اكسترانت، شركت می توانند اطلاعات ضروری خود را به شكل های مختلف مانند پست الكترونیكی، جلسات بحث و تبادل نظر و دوره های آموزشی به افراد مورد نظر انتقال دهند.
بسیاری از شركت ها از فن آوری یاد شده در راستای ایجاد زمینه مناسب برای دسترسی به انتشارات، شامل كاتالوگ، خبرنامه، فهرست های قیمت، تولید بولتن و غیره بهره می گیرند.
• برهم كنش: برنامه های پایگاه داده، گزارش ها، فرم های كارمندان، سفارش ها، فهرست موجودی و سایر موارد از طریق اینترانت و اكسترانت به راحتی در دسترس است.
• محتوای مربوط به فرآیند: اینترانت و اكسترانت ابزارهای كاملی برای رسیدن به برخی روش ها جهت روان بودن سیستم كاری مدیریت پروژه، زمان بندی و سایر موارد محسوب می شود.
•    برنامه های مفید: توسعه شبكه، مدیریت، پایگاه دانش پشتیبانی فنی و غیره، می تواند در سایه استفاده اینترانت و اكسترانت محقق شود.
یکی دیگر از فناوری هایی که بعد از اینترانت و اکسترانت از اهمیت خیلی زیادی برخودار است ، سیستم های پرداخت الکترونیکی می باشند . لذا به شرکت ها و سازمانهای ایرانی پیشنهاد می شود که اهمیت زیادی به این گونه سیستم ها بدهند .مهمترين مزيت وجه الكترونيك برخورداري اين مدل از پتانسيل هاي بالاي گمنامي است. برخي از سيستم ها مانند (Schoenmakers,1998) و همچنين (Brands,1995) در صورتيكه تمامي بخش ها نيز با همديگر تباني نمايند هيچ راهي براي شناسايي فردي كه سكه براي وي صادر گرديده است وجود ندارد و در عين حال كاربر نمي تواند براي دومين بار از سكه الكترونيك مشابهي استفاده نمايد. زمانيكه از وجه نقد الكترونيك غير آن لاين استفاده مي گردد اگر كاربر دو بار از يك سكه استفاده كرده باشد در آنصورت سيستم اقدام به انتشار اطلاعات كافي براي شناسايي مشخصات كاربر خواهد نمود. برخي از سيستم هاي مشخص مانند NetCash و Mondex شكل ضعيفي از گمنامي را ارائه مي نمايند كه در آن صورت بايد با ردگيري اين عمل صورت گيرد. از لحاظ نظري، اگر تمامي بخش با يكديگر متصل باشند مي توان كاربري را كه سكه را خرج كرده است، مشخص نمود. يكي از مزيت هاي عمده سيستم وجه نقد الكترونيك امكان تبادل وجوه بين پرداخت كننده و دريافت كننده است، بدون آنكه نيازي به يك سيستم كنترل مركزي وجود داشته باشد. اين مساله هزينه معاملات را كاهش داده و امكان انجام پرداخت هاي خرد را تسهيل مي بخشد. چنين سيستمي بسيار كارا است زيرا پردازش اطلاعات در چنين سيستمي كمتر بوده و لذا سربار هزينه بسيار كمتر است. مهمترين مزيت سيستم هاي وجه نقد الكترونيك فعلي، امكان نگهداري حجم بالاي اطلاعاتي در مورد معاملات گذشته است تا از طريق استفاده مجدد آن جلوگيري شود.
مراجع
Benefits of IT in supply chain management – an explorative study  of progressive Finnish Companies / Jaana Auramo , Jouni Kauremaa ,  Kari Tanskanen ( 2005 (.
Overview of Information Technology tools for supply chain management / Prashant R.Nair, Amrita University ( 2011 )
The roles of information technology in supply chain management / Jaana Auramo, Aimo Inkiläinen, Jouni Kauremaa, Katariina Kemppainen, Mikko Kärkkäinen, Sanna Laukkanen, Sami Sarpola, Kari Tanskanen ( 2005 )
Information technology and supply chain management: a study of the food industry / Georgia State University ( 2000 )
Information Technology and Supply Chain Management / GE Shi-long, DAI Yi-sheng, ZHANG Guang-ming ( 2003 )
Information Technology in Supply Chains: The Value of IT-Enabled Resources Under Competition / Shutao Dong; Sean Xin Xu; Kevin Xiaoguo Zhu ( 2009 )
سلیمانی سه دهی مجتبی ، غفاری نسب نادر (۱۳۹۲) ، مدیریت زنجیره تاْمین ( مدل های مرجع فرآیندی ، شاخص های عملکردی و نرم افزاری )
بختیاری امیر ، گلچین فر شادی (۱۳۹۲) ، کانالهای توزیع
درودچی محمود ، نیک مهر نوید ( ۱۳۸۶ ) ، مطالعه اهمیت و کاربرد فناوری اطلاعات در مدیریت زنجیره تاْمین
مهربان امیر رضا ، مژدهی ناهید ، جلالی علی اکبر (۱۳۸۶) ، لجستیک الکترونیکی و نقش و کاربرد آن در مدیریت زنجیره تاْمین
چراغی داوود (۱۳۸۷) ، نقش فناوری اطلاعات و ارتباطات در اصلاح نظام توزیع کالا و خدمات.
حمید احمدیان ( ۱۳۹۰ ) ، مدیریت زنجیره تأمین و جایگاه فناوری اطلاعات در آن.
آذر عادل، رجب زاده علي. ( ۱۳۸۱ ). تصميمگيري كاربردي، چاپ اول، تهران: نگاه دانش.
آذر عادل، فرجي حجت. ( ۱۳۸۶ ). علم مديريت فازي، چاپ اول، تهران: انتشارات مهربان.
اصغرپور محمدجواد. ( ۱۳۸۳ ). تصميمگيريهاي چند معياره، چاپ سوم، تهران: انتشارات دانشگاه تهران.
اكبري مهدي، مهرگان محمدرضا. ( ۱۳۸۶ ). استفاده از فرآيند تحليل سلسله مراتبي فازي به منظور انتخاب سبد پروژه سازماني: مطالعه موردي. پنجمين كنفرانس بين المللي مهندسي صنايع.
جعفر نژاد احمد، رحيمي حسن. ( ۱۳۸۳ ). ارائه مدل تركيبي پيشنهادي كيفيت خدمات (سروكوال) و تجزيه و تحليل شبكهاي براي رتبه بندي مؤسسات ارائه دهنده خدمات: مطالعه موردي مؤسسات ارائه دهنده بيمه تحت نظر بيمه مركزي. فصلنامه مديريت صنعتي، شماره ۵

————————

حسین علیا

نظر بدهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

It is main inner container footer text