دسته: بانک های اطلاعاتی

مروری بر راهکار اینکه ما انسان ها دوست داریم از هر چیزی که می خریم نهایت استفاده را ببریم به ماهیت درونی ما بازمی گردد و همه این ویژگی را در DNA خود داریم. وقتی در هر زمینه ای سرمایه گذاری می کنیم، قبل از آن که ریسک­های احتمالی را محاسبه کرده و در نظر […]
img
بیش از ده ها سال از زمانی که سیستم مدیریت پایگاه اطلاعاتی (DBMS) به شکل یک تکنولوژی روزمره درآمده می گذرد و نقش مدیر پایگاه اطلاعاتی(DBA) به طور چشمگیری تغییر کرده است. اپلیکیشن ها و محیط های عملیاتی بسیار پیچیده تر شده اند و کاهش تعداد کارمندان یک سازمان و برون سپاری ها(اوت سورسینگ) حاکی […]
It is main inner container footer text