دسته: برنامه نویسی / برنامه نویسی وب

img
چکیده در دنیای امروزه هر قدر که عامل‌ها به عنوان یک فناوری پذیرفته و استفاده می‌شوند ، نیاز به یک روش عملی جهت توسعه عامل‌ها ، بیش از بیش حس می‌شود. متدولوژی پرومته یک روش عملی برای توسعه عامل‌ها می‌باشد. این متدولوژی این توانائی را به کاربران صنعتی و دانشجویان دوره‌های کارشناسی می‌دهد که با […]
1 6 7
It is main inner container footer text