دسته: برنامه نویسی / برنامه نویسی وب

img
انتقال های Jse CSS برای ساخت یک افکت پیش زمین مایع با CSS در واکنش به یک واقعه شناور ۱- ساختار سند با ایجاد یک سند HTML این پروژه را آغاز کیند. این مرحله ، ساختار سند HTML و بخش های داخلی آن برای عنوان و بدنه را تعریف می کند. از بخش عنوان برای ذخیره […]
img
قوانین مربوط به تجربه های کاربری دائما در حال تحول هستند. با هم نگاهی به شش مورد از آنها که اخیرا به وجود آمده اند و می توانند آینده طراحی را شکل دهنده می اندازیم. زمانی که من کارم را به عنوان بررسی کننده تجربیات کاربران آغاز کردم، iPhone اصلا وجود نداشت. من با استفاده […]
img
از CSS برای ساخت انواع افکت و …   استفاده کنید ،بدون آن که پیچیدگی کد را زیاد کنید. ۱- سند صفحه در ابتدای پروژه قالب صفحه HTML را تعریف کنید. این پروژه، بخش HEAD را در بر می گیرد، که آن نیز توصیف صفحه و لینک برگه سبک استایل  CSS   و همچنین  بخش بدنه و […]
1 3 4 5 7
It is main inner container footer text