دسته: مقالات

img
۱- قالب سند HTML با ساخت یک فایل HTML و برای تعریفmark up به منظور ساختار کلی سند پروژه را آغاز کنید. این فایل باید ظرف HTML را شامل شود، که آن نیز بخش ها در عنوان و متن را در بر می گیرد. عنوان اطلاعات توصیفی و پیوند ها به منبع CSS خارجی را […]
img
رسانه های دیجیتال دارای پتانسیل های مهمی در راستای دمکراتیک کردن فرآیندها و ارتباطات سیاسی هستند، با این وجود شواهد تجربی و درک مناسبی نسبت به اینکه «آیا رسانه های دیجیتال می توانند در ارتقاء کیفیت دمکراسی نقش داشته باشند» وجود ندارد. در پاسخ به این سؤال، مقاله حاضر ضمن پیشنهاد مفهوم دموکراسی دیجیتال، به […]
img
این که شما دیگر نگران تعداد عکس هایی که می گیرید نیستید خود یک نوع مزیت است، زیرا این کار به شما اجازه می دهد تا تجربه کسب کنید و عکس های خود را صحیح و خطا کنید. هرچه که بیشتر این کار را انجام می دهید، بیشتر به قابلیت های گوشی خود پی خواهید […]
It is main inner container footer text