دسته: شبکه و امنیت

شبکه های دیتای آینده تا سال ۲۰۲۰، شبکه بیسیم فوق سریع ۵G نه تنها تلفنهای هوشمند، بلکه همه دستگاههای الکترونیکی را به همدیگر متصل خواهد کرد. با این حال، این موضوع وقتی امکان پذیر خواهد شد که چند مشکل برطرف شده باشند. پیش بینی ها هیچ چیز جز شرط بندی روی آینده نیستند، که در […]
بدافزار گروگان گيري کريپتو وال اين بد افزار با استفاده از رمزنگاري شبيه به بد افزار قديمي کريپتو لاکر اقدام به گروگان گيري از کاربر مي نمايد. عوارض ناشي از اجراي اين ويروس قفل شدن و يا مخفي شدن و يا دوباره نام گذازي شدن تمامي فايل ها و فولدرهاي محلي کامپيوتر قرباني خواهد شد. […]
افزايش بهره وريِ مرکز داده فناوري اطلاعات هيچ گاه براي انوع کسب و کار تا اين اندازه استراتژيک نبوده است. کلاد، ابرداده ها، رسانه هاي اجتماعي و تکنولوژي هاي موبايل، فرصت هاي جديدي براي خدمت به مشتريان، فعالسازي همکاري نيروهاي کاري و تحت کنترل درآوردن هزينه ها ايجاد مي کنند. مشخصات استراتژيک آي تي به […]
1 4 5 6 11
It is main inner container footer text