دسته: فناوری اطلاعات

در بحث مديريت بايد مسائل اخلاقي و اجتماعي نظير كيفيت زندگي كاري را در نظر گرفت. كارگران هر دو جنبه مثبت و منفي فعاليت در محيط فضاي كاري بیست و چهار ساعته و در هفت روز هفته، كار كردن در تيم‌هاي مجازي مبتني بر كامپيوتر و استفاده كردن از تلفن‌هاي دستي را كه مي‌توانند به […]
img
شبكه‌هاي كامپيوتري، سيستم گردش اطلاعات، ارتباطات يا سيستم‌هاي مشاركتي است. شبكه‌ها روش‌هايي جهت برقراري ارتباط و تحويل/ دريافت اطلاعات از تعداد بيشماري دستگاه كه براي اجراي يك سازمان مورد استفاده قرار مي‌گيرند، فراهم مي‌كنند. ارتباط مؤثر براي موفقيت در هر امری از شراكت‌هاي كسب‌وكار گرفته تا روابط شخصي و شغلي حائز اهميت است. بيشتر ارتباطات […]
مرور كلي پورتال‌هاي سازماني به عنوان دروازه‌هايي براي كسب‌وكار الكترونيكي گسترده عمل مي‌كنند. اين اتصال و همبستگي بين پورتال‌هاي سازماني و كسب‌وكار الكترونيكي مي‌تواند به روش‌هاي متعددي در سطوح مختلف تعديل شود. در يك تعريف ساده يك پورتال سازماني يك رابط الكترونيكي استراتژيك سازمان براي وب يا حداقل براي شبكه‌هاي خصوصي مبتني بر فناوري وب […]
It is main inner container footer text