دسته: فناوری اطلاعات

img
سيارپذيري سازماني، بخشي از يك سازمان بزرگ است. سازمان‌ها تغيير رويه داده‌اند و از قابليت‌هاي سيار استقبال مي‌كنند. هرچند فناوري‌هاي جديد زيرساختي سيار را تشكيل مي‌دهند ولي شناسايي فناوري‌هاي راهبردي و جلوگيري از به هدر رفتن سرمايه‌گذاري كار دشواري است. ولي فشار هزينه‌ها و رقابتي كه وجود دارد به‌شدت مشهود است. عوامل مهم در اين […]
img
شركت‌ها به قابليت شبكه‌هاي خصوصي خود، اتصال به شبكه‌هاي شركا و اينترنت براي ارتباطات داده‌ها، صوتي و ويدئويي جهت انجام كسب‌وكار متكي هستند. راهبردهاي شبكه و مشاركتي نتيجه حاصل را تحت تأثير قرار مي‌دهند و قدرت بهره‌وري را بهبود مي‌بخشند. بهره‌وري برحسب ميزان خروجي (مثلاً، كميت توليد شده) نسبت به ميزان ورودي (مثلاً، تعداد ساعت […]
1 4 5
It is main inner container footer text