دسته: فناوری اطلاعات

img

بلاک‌چین BLOCKCHAIN

توسط
|
در : فناوری اطلاعات , مجله شماره 284– اردیبهشت 96
|
تاریخ : چهارشنبه, ۳۱ خرداد ۱۳۹۶
فناوری مرکز داده مبتکر بلاک‌چین، نوید یک عصر اقتصادی نوین را می دهد. بیمه ها و بانک ها، خواستار پیاده‌سازی آن برای ایمن سازی تراکنش های پولی دیجیتالی در آینده هستند. جهان فناوری با گرایش های بسیاری که به اندازه واقعیت مجازی یا اتومبیل های بدون راننده شناخته شده نیستند تقویت می شود. مانند انقلاب […]
img
اینترنت اشیا (internet of things) یعنی ارتباط دستگاه های الکتریکی به اینترنت به طوری که دستگاه ها به یکدیگر متصل شده و با کاربران تعامل داشته باشند. این فناوری مخالف هایی نیز دارد. یک گروه به نام  internet of shit( اینترنت پوچ) به مخالفت با اینترنت اشیاء پرداخته است. یک حساب توئیتر به نام internet  […]
img
چکیده : توجه به دستاوردهای جدید از جمله جهان مجازی در حوزه تجارت ، می تواند درگاه های جدید تجاری و اقتصادی پیش روی شرکتهای تجاری کشورهای در حال توسعه ایجاد نماید. در این مقاله ضمن معرفی اجمالی جهان مجازی، و همچنین Second Life به عنوان نمونه ای از آن، به اهم فرصتهای پیش روی […]
It is main inner container footer text