دسته: فناوری اطلاعات

img
مخاطبین این مقاله توسعه دهندگان و معمارانی هستند که به دنبال جایگزینی کدباز برای ساز و کار فن آوری اطلاعات خود می‌گردند. مولفین، یک موقعیت حقیقی را تشریح می‌کنند که در آن از MongoDB به عنوان جایگزین استفاده شده و نتیجه افزایش فرآیندهای کاری بود. در حدود یک دهه اخیر یا بیش از آن، میزان […]
img

بلاک‌چین BLOCKCHAIN

توسط
|
در : فناوری اطلاعات , مجله شماره 284– اردیبهشت 96
|
تاریخ : چهارشنبه, ۳۱ خرداد ۱۳۹۶
فناوری مرکز داده مبتکر بلاک‌چین، نوید یک عصر اقتصادی نوین را می دهد. بیمه ها و بانک ها، خواستار پیاده‌سازی آن برای ایمن سازی تراکنش های پولی دیجیتالی در آینده هستند. جهان فناوری با گرایش های بسیاری که به اندازه واقعیت مجازی یا اتومبیل های بدون راننده شناخته شده نیستند تقویت می شود. مانند انقلاب […]
img
اینترنت اشیا (internet of things) یعنی ارتباط دستگاه های الکتریکی به اینترنت به طوری که دستگاه ها به یکدیگر متصل شده و با کاربران تعامل داشته باشند. این فناوری مخالف هایی نیز دارد. یک گروه به نام  internet of shit( اینترنت پوچ) به مخالفت با اینترنت اشیاء پرداخته است. یک حساب توئیتر به نام internet  […]
1 2 5
It is main inner container footer text