دسته: اینترنت اشیاء IoT

img
مقدمه در قسمت اول این مقاله به بررسی رخداد عظیمی که در آستانه آن هستیم پرداخیتم. IoT بحث داغی است که این روزها بیشتر به گوشمان می خورد. در مقاله قبلی تاریخچه و مفاهیم اولیه را بررسی کردیم و نهایتا روند طراحی و ساخت دو پروژه را توضیح دادیم. پروژه های توضیح داده شده نمونه […]
img
این مقاله یک معماری مسیریابی آینده محور برای اینترنت اشیاء (IOT) را ارائه می‌دهد. این IOT یک مفهوم تازه شامل یک مفهوم جدید در مورد مجموعه‌ای از اشیاء با مسیریابی مشابه و شیوه‌های خدمات مشابه می‌باشد که توسط یک سیستم مستقل از اشیاء (ASoT) مشخص می‌شود. در IOT (اینترنت اشیاء) یک ASOT باید نه تنها […]
img
Contiki یک سیستم عامل است که تمرکز آن بر روی وسیله های اینترنت اشیاء می باشد. Cooja شبیه ساز شبکه Contiki می باشد. Cooja اجازه می دهد که شبکه های خرد و کلان mote های Contiki شبیه سازی گردند. این مقاله سعی دارد راهنمایی باشد برای توضیح اینترنت اشیاء به وسیله Contiki و Cooja. همه […]
It is main inner container footer text