دسته: اینترنت اشیاء IoT

img
چکیده اهمیت و توسعه استفاده از اینترنت زنجیره صنعت اشیاء بحث شده است. ایده‌ها و روش‌های اساسی ترکیبی محاسبات ابری و اینترنت اشیاءتوصیف شده اند. همراه با محاسبات ابری، اینترنت یکپارچه چارچوب سیستم مدیریت عملیات اشیاء ایجاد شده است. چارچوب لایه میان افزار پلت فرم جدید از تکنولوژی محاسبات ابری، که تا حد زیادی بهره […]
img
چکیده در گذشته تحولات توپولوژیکی بسیاری، شامل انتقال از عصر آنالوگ به دیجیتال و از راه‌حلهای سیمکشیشده مرکزی به سیستم های بیسیم فراگیر، مشاهده کردهایم. خصوصاً، ظهور دستگاه‌های گیرنده و فرستنده‌ی کم هزینه و کم قدرت، به همراه توسعه‌ی پشته‌هایی با اندازه‌ی جمع و جور و استاندارد باز، شبکه‌های حسگر بیسیم(WSN) را ممکن ساخته که […]
img
مقدمه طی سال هایی که بشر بر روی زمین زندگی کرده است در سالها و ادوار مختلف دید و تفکر متفاوتی به دنیای پیرامون خود داشته است. روزگار اولیه ای که آرام آرام محیط اطراف خود را می شناخت تا روزی که مکاتب مختلف تفکرات خود را در قالب نظریه های علمی منتشر می کرد. […]
It is main inner container footer text