دسته: اینترنت اشیاء IoT

img
مقدمه طی سال هایی که بشر بر روی زمین زندگی کرده است در سالها و ادوار مختلف دید و تفکر متفاوتی به دنیای پیرامون خود داشته است. روزگار اولیه ای که آرام آرام محیط اطراف خود را می شناخت تا روزی که مکاتب مختلف تفکرات خود را در قالب نظریه های علمی منتشر می کرد. […]
img
این مقاله به بحث، پیرامون پشتیبانی QT برای وصل شدن به بسترهای اینترنت اشیاء (IoT)، مانند ThingSpeak به وسیله ی API های HTTP REST می پردازد. تمرکز این مقاله همچنین بر روی کار کردن با داده JSON، به لحاظ کدبندی، تجزیه، کدبندی URL، تشکیل رشته های پرسمان و غیره، می باشد.   QT یک چارچوب […]

Contiki یک سیستم عامل است که تمرکز آن بر روی وسیله های اینترنت اشیاء می باشد. Cooja شبیه ساز شبکه Contiki می باشد. Cooja اجاز

img
اینترنت اشیاء (IoT) به دلیل طبیعت ذاتی خود نیازمند قابلیت های مشخصی در دیتابیس هایی است که در آن کاربردی هستند. این مقاله یک انتخاب با دامنه کوچک از سیستم های مدیریتی دیتابیس منبع باز را انجام داده است که برای استفاده در اینترنت اشیاء مناسب هستند. اصطلاح «اینترنت اشیاء» در مواردی استفاده می شود […]
It is main inner container footer text