دسته: داده کاوی و هوش مصنوعی

یادگیری تقویتی (Reinforcement Learning یا به طور خلاصه RL) یک روش تعاملی است و با روش های یادگیری با نظارت تفاوت دارد. در روش های با نظارت مانند ماشین بردار پشتیبان یا درخت تصمیم برچسب کلاس ها در فاز آموزش تعیین می شود ولی در اینجا بحث یادگیری مطرح است یعنی عامل یا ایجنت باید […]
در مقاله های قبلی با مفهوم کلاسیفایر DT یا Decision Tree  و طرز کار آن بر روی مجموعه های دلخواه داده در نرم افزار متلب آشنا شدید. در این مقاله هدف این است که با استفاده از نرم افزارهای Weka، RapidMiner و متلب، این الگوریتم را بر روی دیتاست معروف FisherIris اجرا کرده و نحوه […]
شبکه ی منطقی مارکوف یا(MLN ) ، یکی از الگوریتم های مورد استفاده در هوش مصنوعی است که در سال ۲۰۰۶ به عنوان پایان نامه دکترای یکی از دانشجویان دانشگاه واشنگتن معرفی گردید. اپلیکیشن های یادگیری ماشین های هوش مصنوعی مدرن با درجه های پیچیدگی و عدم قطعیتشان دسته بندی می شوند. پیچیدگی توسط منطق […]
It is main inner container footer text