دسته: داده کاوی و هوش مصنوعی

img
چکيده تغییر در ساختار و وضوح برخی از دستگاه های تصویر برداری، منجر به ایجاد کدری و کاهش کیفیت تصاویر می شود . در واقع وجود مه در تصاویر باعث ایجاد یک بازه تاریک می شود که گسترش آن در کل ماتریس تصویر می تواند یکنواختی شدت های رنگی مختلف را به صورت مستقیم بر […]
رشد تکنولوژی، نیاز به نیروی کار را انسانی را در بسیاری از صنعت ها کاهش داده است. اما اگر این اتفاق تاثیر خوبی را در آینده نداشته باشد، همین فناوری بازهم نوید امید را به ما می دهد. یک محقق اخیراً به یک کشف قابل توجه رسیده است که ممکن است میلیون ها جاندار را […]
پیاده سازی جدول زمانی با استفاده از الگوریتم ژنتیک مسئله جدولبندي زماني دروس در اصل، شامل تخصيص دروس هفتگي به بازه هاي زماني و اتاق های برگزاري كلاسها است. اگر شروطي مانند عدم تخصيص يك كلاس در يك ساعت به چند درس، يا عدم تلاقي زماني در دروس يك استاد را به مسأله اضافه كنيم، […]
It is main inner container footer text