دسته: داده کاوی و هوش مصنوعی

img
از حمل و نقل گرفته تا آلودگی و امنیت و غیره، شهرهای هوشمند متعلق به فردا هستند و انقلابی را در نحوه زندگی ما ایجاد خواهند کرد. این روزها کلمه «هوشمند» می تواند تعریفی از هر وسیله ای باشد که دارای یک پردازنده یا سنسور و همچنین به طریقی یک اتصال به شبکه اینترنت باشد. […]
کاربرد روش های هم تکاملی در یادگیری بازی ها نظریه تكاملی بازیها، روشی متفاوت برای تحلیل بازیهاست . به جای تحلیل مستقیم خواص یك بازی، جامعه ای از بازیكنان با استراتژیهای مختلف، شبیه سازی شده و از روشهایی مشابه روش انتخاب طبیعی برای تعیین چگونگی تكامل آنها استفاده میشود. الگوریتم های هم تکاملی نیز مانند […]
سری های زمانی : تعریف، آنالیز، پیش بینی، کلاسترینگ و کلسیفایینگ در R یک سری زمانی یکی از روش های پیش بینانه در داده کاوی و مجموعه مشاهداتی است که بر اساس زمان مرتب شده باشند. مانند: میزان شاخص های مختلف بورس میزان بارش های فصلی در مناطق شمالی ایران پیش بینی تغییرات جمعیت در […]
It is main inner container footer text