دسته: واقعیت مجازی

img
جواب این پرسش که واقعیت مجازی ما را محدود کرده یا آزادی عمل بیشتری به ما داده، بستگی به کسی دارد که جواب شما را می‌دهد. چندین و چند سال بود که به ما وعده داده می‌شُد که بُعد‌های دیگر، در انتظار ما هستند و امروز، تنها کافی است هِد سِت را روی چشم هایمان […]
img
Pokemon Go جریان اصلی واقعیت را افزایش داد، اما دراین میان نکات بیشتری باقی مانده است. در این مقاله آشکار می‌کنیم که چرا AR ممکن است بزرگتر از VR شود. آیا  Pokeman Go را شما را آزرده خاطر کرده است؟ امیدواریم که این آزردگیِ خاطر در نتیجۀ برخوردِ بازیگران Poke در هنگام شکار پریشان‌احوالِ Pikachus […]
It is main inner container footer text