دسته: واقعیت مجازی

img
جواب این پرسش که واقعیت مجازی ما را محدود کرده یا آزادی عمل بیشتری به ما داده، بستگی به کسی دارد که جواب شما را می‌دهد. چندین و چند سال بود که به ما وعده داده می‌شُد که بُعد‌های دیگر، در انتظار ما هستند و امروز، تنها کافی است هِد سِت را روی چشم هایمان […]
img
اگر زندگی واقعی خیلی یکنواخت شده، با واقعیت مجازی آن را زیر و رو کنید. واقعیت ترکیبی چیست؟ روشی است جدید برای نگاه کردن به دنیا از طریق هدست، ترکیبی از واقعیت افزوده Augmented reality (AR) و واقعیت مجازی Virtual Reality(VR) با یکدیگر. دنیای تکنولوژی فکر می کند ما به دنبال نوعی جدید از واقعیت […]
It is main inner container footer text