دسته: مجله شماره 288– شهریور 96

img
دنیای ما به اپلیکشین وابسته است. در یک محیط کسب و کار زندگی می کنیم و همه چیز از اپلیکیشین های نرم افزار به عنوان سرویس(saas) شروع می شود. ما در هر روز یا هر ساعت از این اپلیکشین ها استفاده می کنیم. ارتباط و همکاری با همکاران از طریق این اپلیکشین ها انجام می […]
1 3 4
It is main inner container footer text