دسته: مجله شماره 287 – مرداد 96

img
اینترنت اشیاء (IoT) به دلیل طبیعت ذاتی خود نیازمند قابلیت های مشخصی در دیتابیس هایی است که در آن کاربردی هستند. این مقاله یک انتخاب با دامنه کوچک از سیستم های مدیریتی دیتابیس منبع باز را انجام داده است که برای استفاده در اینترنت اشیاء مناسب هستند. اصطلاح «اینترنت اشیاء» در مواردی استفاده می شود […]
It is main inner container footer text