دسته: مجله شماره 274– مرداد 95

بیست و یک موردی که PC شما را نابود می¬کند کامپیوتر شما هرچقدر هم که پیشرفته باشد، یک واقعیت اجتناب ناپذیر در مورد آن وجود دارد و این است که با گذشت زمان از سرعتش کاسته می-شود. زمانی که برخی مشکلات با گذشت زمان برای یک PC به وجود می¬آیند، سرعتش کاسته می¬شود و کار […]

با پیشرفته‌تر شدن صنعت عکاسی و توسعه‌ی تکنولوژی در چندسال اخیر، دوستداران عکاسی در خرید دوربین جدید با انتخا

فناوری هد ست ها هدست¬های HTC Vive و Oculus Rift به حدی خوب عمل می¬کنند که حتی افرادی که نسبت به آنها دید خوبی نداشتند، متقاعد به استفاده از آنها خواهند شد و همچنین به آینده واقعیت مجازی امیدوار می¬شوند. من اخیراً کارهای غیرمنتظره¬ای را انجام داده¬ام. یک فیلم Netflix را بر روی یک صفحه […]
The Digital Yes Man اگر شما به هر برنامه¬ای که برخورد می¬کنید، آن را نصب کنید، چه اتفاقی برای PC شما می¬افتد؟ یکی حرف ممکن است همه چیز را تغییر دهد. این فرضیه در کتاب Yes Man، متعلق به آقای Danny Wallace در سال ۲۰۰۶ آمده است، این پیش کسوت یک سال از عمر را […]
It is main inner container footer text