دسته: مجله شماره 270– فروردین95

داده کاوی و الگوریتم خوشه بندی kmeans در این مقاله قصد داریم به کاربرد یکی از روش های خوشه بندی در داده کاوی اشاره کنیم و پیاده سازی الگوریتم kmeans را در خوشه بندی داده های یک دیتاست در نرم افزارهای مختلف بررسی کنیم. برای استفاده از kmeans در R پکیج مربوط به تابع kmeans […]
It is main inner container footer text