فرم اشتراک

لطفا پس از واریز وجه(با توجه به اطلاعات زیر) فرم اشتراک پائین صفحه را پر نمائید.

———————

شماره حساب ها و مبالغ جهت واریز مبلغ اشتراک :

(مبلغ اشتراک در سال ۹۴ تا اطلاع ثانوی با ۲۳% تخفیف محاسبه شده است.)

۱۲ شماره (یکساله)

ایران با پست سفارشی: ۶۰۰۰۰۰ ریال

اروپا و خاورمیانه (سفارشی) : ۵۵۰۰۰۰۰ ریال

امریکا(سفارشی): ۶۵۰۰۰۰۰ ریال

—————————-

بانک ملت، شعبه هجرت، به نام آقای ابوالفضل ذوالفقاری

شماره حساب : ۶۹۷۳۰۲۳۹۱۹

شماره کارت : ۵۵۰۲ – ۶۴۵۳ – ۳۳۷۹ – ۶۱۰۴

شماره شبا : IR510120000000006973023919

—————————-

بانک تجارت شعبه مهر، به نام آقای ابوالفضل ذوالـفـقاری

شماره حساب : ۱۴۱۶۲-۳۱۸

شماره کارت : ۸۸۸۳ – ۰۱۶۳ – ۵۳۱۳- ۶۲۷۳

شماره شبا : IR910180000000000031814162

[divider style=”solid” top=”20″ bottom=”20″]

 

It is main inner container footer text